TANDBERG_REKLAMEANIMASJON.gif

 

 

 

 

 

 

 

Ofte kan enkle grep løfte lydbildet et hakk. Gjør man slike oppgraderinger selv, trenger det heller ikke å koste "skjorta". Vil her legge ut noen enkle og generelle tips til hva som kan gjøres.

En oppgardering vil også være å få ett dødt apparat til å fungere igjen, så man vil også her finne slike tips / veiledninger.

Mye av det stoffet som legges ut her, er av egne erfaringer, men det vil også bli rom for andres erfaringer.

 

 

 

Innhold © LydenAvMusikk 2006-2007