TANDBERG_REKLAMEANIMASJON.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva gjør man når "boden" er full av gamle radioer uten FM, men kun AM? Man kan jo prøve å søke opp en russisk eller tysk kanal, men det er ikke alt som er like interessant her.

Da bygger man seg heller en privat AM-sender. En sender matet med et hvilke som helt audiosignal.

Jeg har prøvd to typer som er på det amerikanske markedet. Den ene selges av Ramsey Electronics, og heter AM 25. En veldig enkel sender, som er kravstor på senderantenne. Denne koster $99USD uten frakt og norsk moms.

 

 

AM 25 er enkel å bygge, så i løpet av få timer bør man ha en velfungerende AM-sender. Det eneste som kan sies å være vanskelig, er å vikle spolene. Tynn kobbertråd belagt med tynn lakk, og kvasse kanter på spolehus, er en dårlig kombinasjon.

 

Lydmessig fikk jeg denne aldri til. Den sendte meget sterkt, men fikk aldri lyden fram. Den var hele tiden tilbakelent og hadde den typiske AM-lyden man får på svake kanaler.

 

Så tiden var inne for å prøve en annen sender. Denne gangen bestilte jeg fra sstran.com. AM-senderen hadde innstillinger for compressor/limiter og modulation. Noe som i seg selv bør gi en mulighet for bedre lyd.

I forkant av bestillingen av denne AM.senderen kontaktet jeg Post og Teletilsynet på Lillehammer, dette for å undersøke om det var mulig å få en slik sender godkjent for privat bruk. Hadde ikke noen forhåpninger om at dette skulle gå i orden, men ble positivt overrasket da tilbakemeldingen var positiv, da under visse forutsetninger.

 

  • Sender og senderantenne skal kun benyttes innendørs.
  • Det skal benyttes frekvens mellom 525 – 1605 kHz. Det anbefales å bruke 1485, 1584 eller 1602 kHz.
  • Feltstyrken 30 meter fra bygningen skal ikke være høyere enn 30 dBµ V/m målt med en rammeantenne og konverter til elektrisk feltverdi ved bruk av fritt rom impedansen på 377 ohm.

 

Før senderen kunne settes i drift måtte jeg få den peilet av NPT.

 

Sstran –senderen ble bestilt, og få dager senere dukket det en pakke opp på døra. Prisen på denne kom på rundt 600 kroner. Om senderen fra Ramsey var lett å bygge, vil jeg si at senderen fra Sstran var enda enklere. Her var det ingen spoler å vikle. Jeg vil ellers anbefale at IC'en  SO-14 blir montert av Sstran, dersom du er noe skjelven på hånda. Lederne på denne IC'n sitter meget tett.

 

Senderen ble bygd ferdig og til slutt godkjent. Jeg bygde den etter US FC Part 15 standarden. Dette er en standard som forteller hvor sterkt en privat AM-sender kan sende i USA. Det viste seg fort at dette var alt for sterkt her i Norge. Etter litt kutting av antenne og senking av spenning så alt bra ut.

 

Sstran sin sender er meget bra. Man kan si at lydbildet begynner å nærme seg en grei FM-sending. Dog har jeg noe problem med 50Hz. Dette skyldes nok en jordsløyfe. Har ikke studert denne problematikken stort, da bruken av denne senderen ikke kan sies å være så hyppig.

 

Før noen setter i gang og bygger en slik sender, for så å benytte den i praksis, vil jeg minne om at sendinger på AM og FM nettet er konsesjonspliktig. Ulovelig bruk kan føre til bøter og inndragelse av utstyr. Om sjansen er stor for å bli "oppdaget", skal jeg ikke akkurat påstå.

Linker til produsenter:

Sstran: http://www.sstran.com

Ramsey: http://www.ramseyelectronics.com/cgi-bin/commerce.exe?preadd=action&key=AM25

 

Innhold © LydenAvMusikk 2006-2007